kalibry

Metrologie, to je věda

Fyzikální zákony říkají, že změřit se dá všechno. Ano, je to tak. Věda, která se měřením zabývá, tedy metrologie, ale prošla v průběhu staletí neuvěřitelnými proměnami.

Měření s dlouhou historií

Co se ještě v třináctém století, kam původ metrologie datujeme, měřilo takzvanou královskou mírou, to se dnes měří s přesností setin milimetru dokonalými a neomylnými pomůckami, jimiž jsou kalibryzávitové kalibry. Ty se uplatňují zejména v oblasti určování jakosti a neobejde se bez nich takřka žádný technický obor.  Metrologie, jak vědu o měření souhrnně označujeme, je tedy základem jednotného a přesného měření v různorodých odvětvích. Slovo metrologie pochází z řečtiny, přičemž označení metron znamená měřidlo a slovo logos označuje řeč.

Metrologii rozdělujeme podle toho, čím konkrétně se zabývá. Zatímco se fundamentální metrologie zabývá soustavou měřících jednotek či realizací etalonů, soustavou fyzikálních konstant a metodami měření, průmyslová metrologie zajišťuje jednotnost a správnost měření v oblasti výrobního testování. Zvláštním odvětvím je pak tzv. legální metrologie – ta se zaměřuje na měření v oblastech, jež mají přímý vliv na kvalitu obchodního styku, ochranu zdraví či bezpečnosti.

Pokud jde o měřidla, rozlišujeme jich několik, přičemž každé plní svou specifickou funkci.

Veličiny a stupnice pro měření

Etalon měří jednotky a stupnice určité veličiny, přičemž slouží k jejich realizaci a uchovávání. Slouží také k přenosu na měřidla nižší přesnosti. Vedle toho existují měřidla stanovená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu, pracovní měřidla, která nejsou ani etalonem ani stanoveným měřidlem. V případě certifikovaných referenčních materiálů mluvíme o přesně stanoveném složení nebo vlastnostech užitečných při ověřování či kalibraci přístrojů a vyhodnocování měřicích metod.

Obecně platí, že zatímco se stanovená měřidla ověřují a výstupem z tohoto ověření je ověřovací list, nestanovená měřidla se kalibrují a výstupem je kalibrační list. Na rozdíl od stanovených měřidel není kalibrace dána žádnou vyhláškou a její frekvence se řídí uživatelskými potřebami. Ty mohou být různé obor od oboru. Například ve stavebnictví, kde dochází k vyššímu opotřebení přístrojů, je doporučeno provádět je častěji.

Sdílet článek