kalibry

Kalibry firmám šetří peníze a zvyšují zisky. Kde se nejčastěji využívají?

V mnoha odvětvích průmyslu je zapotřebí klást důraz na přesnost vyráběných produktů. V opačném případě totiž vznikají zmetky, s nimiž nelze dále pracovat a jsou na vyhození. To se pak negativně projevuje v ziscích společností, neboť spotřebují více surovin a mají méně finálního zboží, které jsou schopny doručit svým zákazníkům. Proto se dnes už v mnoha odvětvích průmyslu (a nejen v něm) používají kalibrovací zařízení.

Jaký je význam kalibrů v praxi?

Kalibry slouží k detekci odchylek, jež jsou pouhým okem neviditelné, protože se jedná o rozdíly v desetinách, spíše však až v tisícinách milimetru. Díky kalibrům se dají během pár vteřin odhalit zmetky, které je následně zapotřebí upravit, potažmo odstavit z produkce. Tím, že ve své firmě začnete používat válečkové či závitové kalibry, výrazně snížíte zmetkovost vašich produktů, což se dříve či později pozitivně projeví na hospodářských výsledcích.

Závitové kalibry se aplikují pro zjišťování odchylek u vnějších a vnitřních závitů. Dají se pořídit v různých rozměrech, nejčastěji se však hlavně ve strojírenském průmyslu, kde nacházejí největší uplatnění, objevují kalibry M42×1.5. S nástavnými kroužky se však dají i pomocí jediného kalibru m42×1,5 kontrolovat závity různých rozměrů, tudíž není nutné investovat do většího množství modelů kalibračních zařízení.

Kalibry se hojně aplikují ve strojírenství, ale také v automobilovém průmyslu, užitečné jsou rovněž ve zdravotnictví.

Prodej závitových kalibrů a kroužků

Prodejem kalibrů s různými parametry, včetně zmiňovaných m42×1,5, se v tuzemsku zabývá společnost Michovský – TOOLS s.r.o. Nabízí opravdu široký sortiment kontrolních kalibrů a měrek, a to včetně žádaných NPTF, UNJ, UNJEF, UN, UNS, BSW, RC, Rp a dalších. Detailní informace o kalibrech a možnostech jejich objednávky naleznete na webu společnosti – kalibry.cz.