Jak správně zvolit sídlo pro podnikání? Jaké jsou výhody, rizika a vliv volby na vývoj firmy?

sídlo pro podnikání

Vyřešení základní otázky, jak správně zvolit sídlo pro podnikání, bude mít velký vliv na úspěšný rozvoj společnosti. Jaké jsou možnosti volby a v čem se liší různé formy sídel? Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? Existují nějaká rizika, kterým je třeba se vyhnout? Článek je věnovaný začínajícím podnikatelům a jeho cílem je ukázat, jaké jsou možnosti při volbě sídla pro podnikání.

Jak správně zvolit sídlo pro podnikání? Chcete výrazně ovlivnit budoucnost firmy hned od jejího začátku?

Jde o klíčový faktor, který významně ovlivňuje úspěšný rozvoj společnosti. Nikde ve specifikaci živnostenského podnikání nejsou podmínky pro jeho určení stanoveny. Podnikatel si ho může zvolit podle své vlastní úvahy. V současném právním pojetí jde o místo, ze kterého je činnost firmy skutečně řízena.

Jaké jsou možnosti pro volbu sídla?

Společnost může působit:

· Na adrese trvalého bydliště

· V pronajatých kancelářských prostorách

· Na dobré adrese

· Na virtuálním sídle

Jaké jsou výhody a nevýhody sídla na adrese trvalého bydliště?

Pokud činnost nepotřebujete reprezentativní kancelářské prostory, může být tato varianta velmi vhodná. Ale každý líc má svůj rub. Oproti nesporným výhodám má toto řešení i své nevýhody.

Shrňme si tedy základní výhody a nevýhody zřízení na adrese trvalého bydliště.

Výhody Rizika/nevýhody

+ Synchronizace s chodem domácnosti – Narušení soukromí

+ Snížení nákladů – Vliv pracovního rytmu (nároky, stresy)

+ Časové úspory – Prolínání pracovních a rodinných záležitostí

+ Dostupnost

A co pronájem kancelářských prostor? Má vůbec smysl pronajímat specializované prostory?

Jde o hotová řešení. Pronájem kancelářských prostor přináší výhody zavedených služeb, jako je vyřizování pošty, možnost využití jednací místnosti, kvalitní internetové připojení apod. Finanční náklady mohou být v tomto případě dobrou investicí, protože pomohou zvýšit prestiž vašeho podnikání.

Pro srovnání:

· Cena pronájmu zařízených kanceláří v Brně se pohybuje řádově od 1000 Kč/m2/rok.

Jaké výhody má dobrá adresa?

Prestižní adresa vysílá sama o sobě signál vašim partnerům a klientům. Čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost?

· Čím prestižnější adresa, tím silnější signál zákazníkům a obchodním partnerům,

· Vyhovují prostory podnikatelským záměrům?

· Posouzení stavu budovy a interiéru z hlediska plánů společnosti

· Umístění jména společnosti: Je na dobře viditelném místě už při vchodu do budovy?

· Vyhodnocení prospěšnosti a ceny poskytovaných služeb

Virtuální sídlo – hodí se pro vaše plány?

Virtuální sídlo společnosti se hodí pro podnikatele, kteří:

· Mohou pracovat z domova – např. programátoři, účetní, lektoři, školitelé, majitelé e-shopů

· Chtějí minimalizovat své náklady

· Téměř všechen pracovní čas tráví v terénu a nepotřebují tedy kancelář pro schůzky apod. Jedná se například o taxikáře, dopravce, obchodníky.

Co ještě je užitečné vědět o virtuálním sídle?

Nájemce si pronajímá skutečnou adresu, kterou fyzicky nevyužívá. Podle nabídky poskytovatele virtuálního sídla pak firma s pronájmem získává i další služby jako přijímání a ukládání došlé korespondence a ostatních poštovních zásilek, případně další benefity.

Proč vlastně lidé jednoduše nevyužijí zřízení sídla v bytě, když Občanský zákoník v § 136 říká, že: „Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“

Zní to jednoduše? Ano, pokud ale nenastane například některá z následujících situací:

· Výše zmíněný byt je družstevní, městský, státní apod.

· Byt je v nájmu a majitel nedá povolení

· Z osobních nebo rodinných důvodů si ho sami nechcete umístit do vlastního bytu.

Proto lidé využívají virtuální sídla. Jde o zcela legální řešení, které má oporu v zákoně.

A co dodat nakonec?

Sídlo podnikání, zvolené v souladu s cíli, zaměřením a možnostmi společnosti, výrazně napomůže jejímu budoucímu rozvoji. Článek podává základní informace o jeho jednotlivých typech, výhodách a rizicích. Věříme, že správnou volbou nastartovat se vám podaří úspěšnou budoucnost vaší firmy.

Nás zajímá reálný stav a skutečný dopad volby na rozvoj společnosti. K jakým osobním poznatkům jste ve své praxi dospěli vy?